Studento atsiliepimas

Dabar baigęs šiuo mokymus galiu pasakyti, kad gavau daugiau nei tikėjausi, gaila kad prieš 10m. ar 15m tokių nebuvo :)

Apie investavimą iki šiol buvau susipažinęs tik paviršutiniškai, o dabar, išmokęs dėstomą medžiagą, pats savarankiškai galiu susidėlioti savo DIVA. 

Šie mokymai ne vien apie investavimą, o ir pamokos gyvenimui: laiko planavimas, DGD, neKUK, besidalijančios ląstelės principas.

Kas nepatiko, tai kad kai kurios paskaitos ilgai užsitęsdavo ir labai vėlai baigdavosi. Galima būtų anksčiau pradėti paskaitas ir neužtęsti per daug užsiplepant.