BENDROSIOS NUOSTATOS

Komentuodami, rašydami žinutes ar kitaip komunikuodami Puslapio platformoje, Jūs asmeniškai užtikrinate, kad naudojatės visomis priemonėmis, kurios užtikrina Jūsų įrašo konfidencialumą ir vientisumą.

Asmens duomenys ir/ar bet kokia kita informacija, kurią skelbiate viešos prieigos vietose (pvz. ant mūsų Puslapio sienos ir pan.), yra matoma kitiems Lankytojams, todėl prieš skelbdami pranešimą patikrinkite ar jame nėra įžeidžiančio, diskriminuojančio ar kitokio teisės aktus ir/ar kitų Lankytojų teises pažeidžiančio turinio. Mes pasiliekame teisę pašalinti bet kokią Lankytojų Puslapyje patalpintą informaciją, jeigu ji pažeidžia teisės aktus ar kitų Lankytojų teises.
Visus Jūsų savanoriškai perduotus duomenis naudojame tik tuo tikslu, kuriuo šiuos duomenis mums perdavėte (pvz. komunikacijos su Jumis, dalyvavimo Puslapyje rengiamuose renginiuose ir pan. tikslais). Jokių papildomų duomenų apie Jus nekaupiame ir nepersiunčiame tretiesiems asmenims, nebent tai numatytų taikytini teisės aktai.

TVARKYMO PAGRINDAI

Lankytojų duomenys yra tvarkomi šiais pagrindais:
  • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, pvz.: kreipiantis į mus pateikiant asmens duomenis, komentuojant, reaguojant bei dalinantis mūsų Puslapyje patalpintais pranešimais ir pan.;
  • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., Puslapio administravimui ir tinkamam Puslapio veikimui, paslaugų teikimui );
Siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Asmenims iki 16 metų draudžiama dalintis savo asmens duomenimis, jeigu prieš tai nebuvo gautas tėvų sutikimas.
Dalyvavimas Puslapio veikloje, ar kiti veiksmai, kuriuos atliko nepilnametis socialiniame tinkle, yra laikomi įgyvendintais gavus tėvų sutikimą.

TRETIEJI ASMENYS

Be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų laisva valia suteiktų mums, mes neperduodam jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

Jūsų duomenis mes perduosime tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Puslapį, teikia paslaugas susijusias su Lankytojų užklausų administravimu. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

SOCIALINIAI TINKLAI

Atkreipkite dėmesį, kad “DIVAI” puslapis yra integruotas su Facebook ir Youtube, todėl Facebook ir Youtube turi visas galimybes rinkti ir kitus Jūsų asmens duomenis. Facebook pasilieką teisę duomenis rinkti ne tik naudodama slapukus, bet ir išsaugodama kiekvieną Jūsų veiksmą šiame Puslapyje.
Kaip atsisakyti / apriboti naudojimąsi šiais įrankiais?

Kaip atsisakyti ir (ar) apriboti Facebook diegiamų slapukų ir kitų įskiepių naudojimą skaitykite čia: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences.

SAUGOJIMO TERMINAS

Visi duomenys, kuriuos Lankytojai pateikia savo laisva valia tam tikro klausimo sprendimui, yra saugomi iki tol, kol bus pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti.
Mes galime atskleisti ribotą anoniminę informaciją patikimoms trečiosioms šalims, kurios padeda analizuoti naudojimo modelius, pagerina socialinių puslapių našumą ir teikia vartotojams naudingą informaciją

JŪSŲ TEISĖS

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausiai prašome kreiptis tiesiogiai į mus nurodu el. pašto adresu.
Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

KITOS NUOSTATOS

Privatumo politika gali būti bet kada atnaujinama. Mes informuosim Lankytojus apie atnaujinimus, Puslapyje pateikiant naują Privatumo politikos versiją.
Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.

Jums pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.
Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu: Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis.
Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis interneto svetaine, naudojame šiuos slapukus:
laravel_session - skirtas naudotojo sesijai palaikyti. Galioja parą.
XSRF-TOKEN - skirtas perduodamų duomenų saugumui užtikrinti. Galioja parą.
gpdr-checked - Naudotojo sutikimui su slapuku išsaugoti. Galioja metus.
Ši svetainė naudojasi GOOGLE.COM teikiamomis paslaugomis ir gali būti naudojami sekantys slapukai:
rc::a - skirtas užklausos validacijai užtikrinti (naudojant google recaptha).
rc::c - skirtas užklausos validacijai užtikrinti (naudojant google recaptha).
NID - lankytojų atskirimui. Galioja 6 mėnesius.
ga - užklausų skaičiui reguliuoti. Galioja 10 minučių.
_gat - skirtas perduodamų duomenų saugumui užtikrinti. Galioja vieną dieną.
gid_ - stebėjimo tikslais, siekant astkirti naudotojus. Galioja parą.
_utma - statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti. Galioja du metus.
_utmz - statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti. Galioja 6 mėnesius.
Dėmėsio Google.com gali kurti ir daugiau ar kitių slapukų savo paslaugų užtikrinimui.