Atsakomybės atsisakymas: Ši svetainė skirta tik informaciniams, edukacijos tikslams ir nėra išsamus mūsų švietimo (lavinimo) paslaugų, programų ar veiklos aprašymas. Ši svetainė jokiu būdu nėra vertybinių popierių pirkimo/pardavimo siūlymas, mes neteikiame ir nesiūlome investicijų konsultavimo paslaugų. Informacija šioje svetainėje, tiek diagramos, straipsniai ar bet koks kitas turinys, ar pareiškimai dėl prekybos rinkų ar kitos finansinės informacijos yra gaunami iš šaltinių, kurie mūsų ir mūsų tiekėjų nuomone, yra patikimi, tačiau neužtikrina ir negarantuoja šios informacijos savalaikiškumo ar tikslumo. Niekas šioje svetainėje neturėtų būti suprantama taip, kad būtų galima tvirtinti ar pareikšti, jog ankstesni rezultatai yra būsimų rezultatų rodiklis. Mes neatsakome už nuostolius ar bet kokias klaidas, dėl netikslumų, nepaisant priežasties, ar savalaikiškumo trūkumo, ar už bet kokį jų perdavimo vartotojui vėlavimą ar pertraukimą. NĖRA JOKIŲ PATEIKTŲ AR NUMANOMŲ TIKSLUMO, AR REZULTATŲ, GAUTŲ IŠ BET KOKIOS INFORMACIJOS, PASKELBTOS ŠIOJE AR BET KOKIOJE SUSIJUSIOJE SVETAINĖJE, GARANTIJŲ.

Šioje svetainėje pateikta informacija nėra skirta teikti kokius nors siūlymus, raginti, kviesti ar įsipareigoti pirkti, prenumeruoti, teikti ar parduoti vertybinius popierius, paslaugas ar produktus ar teikti rekomendacijas, kuriomis šios svetainės lankytojai turėtų pasikliauti priimant sprendimus susijusius su finansiniais, vertybinių popierių, investavimo ar kitokiais klausimais. Šios svetainės lankytojai raginami prieš priimdami bet kokius investavimo ar finansinius sprendimus ar pirkdami bet kokias finansines, ar su investicijomis susijusias paslaugas ar produktus, ar vertybinius popierius, kreiptis į savo asmeninius, finansinius, teisinius ir kitus patarėjus.

Šioje svetainėje esanti informacija pateikiama bendrai informacijai, nėra išsami ir nebuvo parengta jokiam kitam tikslui. Šioje svetainėje esančią informaciją turėtų peržiūrėti tik asmenys, kuriems pagal galiojančius įstatymus ar norminius reikalavimus leidžiama gauti tokią informaciją. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokios čia pateikiamos informacijos tikslumą ar išsamumą arba jos praleidimą, jei ji nebuvo įtraukta, arba bet kokią informaciją, kurią pateikė ar praleido trečioji šalis. Visa informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Informacija gali apimti perspektyvinius teiginius, paremtus dabartinėmis mūsų nuomonėmis, lūkesčiais ir prognozėmis. Mes neprisiimame įsipareigojimo atnaujinti ar taisyti bet kokius ateities pareiškimus. Faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis nuo tų, kurie numatyti į ateitį žvelgiančiuose pareiškimuose.

Taisyklės ir sąlygos:

Mes nesame registruotas ar valstybės reguliuojamas patarėjas investicijų klausimais, nei brokeris. Mes NETEIKIAME patarimų investavimo klausimais jokiam asmeniui ar įmonei. Ši svetainė yra skirta tik bendros informacijos, susijusios su mūsų švietimo paslaugomis, sklaidai. Tai skirta tik informaciniams tikslams, todėl vartotojas ir (arba) būsimas klientas ar investuotojas neturėtų vertinti pateikiamos informacijos, kaip raginimo vykdyti ar bandyti atlikti vertybinių popierių sandorius, ar kaip asmeninės konsultacijos už atlygį internetu tiekimą.

TURINYS SKIRTAS INFORMACINIAMS, EDUKACIJOS TIKSLAMS – TAI NĖRA INVESTAVIMO REKOMENDACIJOS

Čia pasidalinta informacija skirta TIK informaciniams, edukacijos tikslams. Tokia informacija nėra jokia finansinė ar investicinė konsultacija. Rezultatai, aprašyti susijusiuose atsiliepimuose, nėra rezultatai, kurių individualūs investuotojai paprastai gali tikėtis pasiekti. Vartotojai neturėtų tikėtis sulaukti panašių rezultatų.

NEI MES, NEI KOKIA NORS TREČIOJI ŠALIS NEPATVIRTINO ŠIUOSE ATSILIEPIMUOSE APRAŠYTŲ REZULTATŲ AR PATIRČIŲ TIESOS AR TIKSLUMO.

Prekyba vertybiniais popieriais ir kitomis finansinėmis priemonėmis gali būti susijusi su didele rizika ir visų investuotų lėšų praradimu. Maržinė prekyba vertybiniais popieriais ir kitomis finansinėmis priemonėmis arba prekyba naudojant kitas sverto ar skolinimosi formas gali atnešti nuostolius, viršijančius investuotą sumą. Mūsų teikiama su investicijomis susijusi informacija gali būti netinkama daugeliui klientų ar investuotojų ir yra teikiama neatsižvelgiant į individualų investuotojų finansinį išprusimą, finansinę padėtį, investavimo laikotarpį ir rizikos toleranciją. Tokia informacija skirta tik bendro pobūdžio informaciniams tikslams. Nei viena pateikiamos informacijos dalis nėra finansinis ar investicinis patarimas.

Jokios mūsų išreikštos nuomonės jūs neturėtumėte traktuoti, kaip konkretaus raginimo investuoti ar laikytis tam tikros strategijos, o tik kaip nuomonės reiškimą. Mūsų nuomonės yra pagrįstos informacija, kuri laikoma patikima, tačiau negarantuoja jos išsamumo ar tikslumo, todėl ja nereikėtų pasikliauti. Mes ir mūsų atstovai neprivalome atnaujinti ar taisyti bet kokios šioje svetainėje pateiktos informacijos. Mūsų pareiškimai ir nuomonės gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Mes negarantuojame jokio konkretaus rezultato ar pelno. Taikydami bet kokią strategiją ar modelius, aptartus šioje svetainėje arba mūsų medžiagoje, jūs turėtumėte žinoti apie realią nuostolių riziką. Aptartos strategijos ar investicijos gali kisti kainos ar vertės atžvilgiu. Klientas ar investuotojai gali susigrąžinti mažiau nei investavo. Investicijos ar strategijos, paminėtos šioje svetainėje ar mūsų medžiagoje, gali jums netikti. Šioje medžiagoje neatsižvelgiama į konkrečius jūsų investavimo tikslus, finansinę padėtį ar poreikius ir nėra numatytos, kaip jums tinkamos rekomendacijos. Jūs patys turite priimti nepriklausomą sprendimą dėl investicijų ar strategijų, paminėtų šioje svetainėje arba mūsų medžiagoje. Prieš naudodamiesi informacija ar medžiaga, pateikta šioje svetainėje, turėtumėte apsvarstyti, ar ji tinka jūsų konkrečioms aplinkybėms ir rimtai apsvarstyti galimybę kreiptis patarimo į savo finansų ar investicijų patarėją.

Atkreipkite dėmesį: manoma, kad hipotetiniai kompiuteriu imituojami veiklos rezultatai yra tiksliai pateikti. Tačiau negarantuojame jų tikslumo ar išsamumo ir jie gali būti keičiami be jokio įspėjimo. Hipotetiniai ar imituoti rezultatai turi tam tikrus apribojimus. Skirtingai nuo faktinių veiklos rezultatų, imituoti rezultatai neatspindi faktinės prekybos. Kadangi prekyba faktiškai nebuvo vykdoma, rezultatai daugiau ar mažiau galėjo svyruoti dėl tam tikrų rinkos veiksnių, tokių kaip likvidumas, praslydimas ir komisiniai, poveikio, jei tokie buvo. Prekybos modeliai ir strategijos, apskritai, yra sukurti taip, kad būtų lengviau suprasti. Nepateikiama jokių pareiškimų, kad kuris nors portfelis uždirbs ar pasieks pelnus ar nuostolius, panašius į rodomus. Visos investicijos ir sandoriai yra susiję su rizika.